Yükleniyor..
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
 
2004 yılında kurulan Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin amacı Cumhuriyetin ilkelerine bağlı, Atatürkçü, sanata ve topluma duyarlı, kendini sorgulayabilen, eleştirebilen, etik değerleri ve etik bilinci olan, başkalarının haklarına saygılı, yurtsever sanatçı ve tasarımcıları topluma kazandırmaktır. 
 
Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik, Görsel İletişim  Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Resim alanlarında yetenekli, yaratıcı, üretken, yaşadığı topluma yaratıcı katkı üretecek, evrensel boyutlarda sanat eserleri ve tasarımlara imza atabilecek, endüstriye katkıda bulunabilecek niteliklerde öğrenci yetiştirmeyi amaçlamıştır. Kurulduğu tarihten 2012 yılına kadar toplam 361 öğrenci mezun eden kurumun misyonu sanat ve tasarım alanlarına özgün eserlerle katkıda bulunabilecek sanatçı - tasarımcılar yetiştirmek, yaratıcı değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmak, çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumun sanat ve tasarım açısından eğitilmesine; sanat ve tasarımın yaşamın içine girmesine yardımcı olmaktır. 
 
Sanat ve Tasarım fakültesinin misyonu, öğrencinin disiplinler arası çalışmalar yapabilmesini; fakülte seçmeli, üniversite seçmeli ve bölüm seçmeli derslerle kendine özel bir program hazırlamasını sağlayacak olanakları oluşturmak, çift ana dal – ana dal , yandal diploma olanaklarını sağlamak, Avrupa Kredi Transfer Sistemine tam uygunluğunu oluşturmaktır. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin araştırma, geliştirme, yaratıcı çalışmalarını kolaylaştıracak, disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını arttıracak ortamın oluşturulması; uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerinin arttırılması, fakültenin sahip olduğu çağdaş Özgün Baskı Koleksiyonunun bir müze çatısı altında toplanması, sanat ve tasarım olgusunun toplum yaşamındaki yerinin arttırılması amacıyla çeşitli yayınların, gezici sergilerin, atölye çalışmalarının düzenli bir hale getirilmesi; sosyal sorumluluk projeleri ile topluma hizmet götürülmesi, uluslararası ilişkilerin artması, kurumlar arası eğitici faaliyetlerin çoğalması, öğrencilerimizin disiplinler arası sanat alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulunmasının teşvik edilmesi, ilgi alanları ile ilgili çeşitli öğrenci kulüplerinin kurulması, fakültemizin her bölümünde ilgili sektörlerde ön plana çıkmış, üniversite dışında başarılı olan kişilerden bir "Danışma Kurulu" nun kurulması, Fakülteye ait bir Sanat ve Tasarım Enstitüsünün kendi bünyesi içerisinde oluşturulması, Müzik, Performans Sanatları, Tekstil, Tiyatro, STV, Konservasyon - Restorasyon gibi bölümlerin fakülte bünyesi içerisinde yapılandırılması kurumun başlıca amaçları arasındadır.
 
Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
Dekan