Yükleniyor..
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
Sevgili Öğrenciler,
 
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilimsel değer ve deneyimleri itibariyle, güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz, siz değerli öğrencilerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir çaba ve özen göstermektedir. Fakülte çatısı altında ikisi Türkçe diğerleri İngilizce eğitim veren altı bölümün her biri, disiplinler arası bağlantıyı pekiştiren, öğrencinin kendi yetenek, ilgi ve eğilimlerine uygun zengin bir seçmeli ders havuzuna sahip ve hızla değişen dünyanın taleplerine yanıt verecek niteliktedir.
 
Ders programları her yıl gözden geçirilmekte, günün gereksinimlerine uygun olarak yenilenmektedir. Öğrenciler, kendi bölümlerinin yanı sıra hem fakülte içi hem de fakülte dışı bölümlerle çift anadal ve yandal yapabilme olanağına sahiptir. Geniş yurtdışı bağlantılar ile fakülte öğrencilerine pek çok değişim anlaşmasından yararlanma olanağı sunulmaktadır. Bu kapsamda her akademik yılda Doğuş öğrencileri Avrupa’nın seçkin üniversitelerine gitme deneyimi yaşamakta, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de Avrupa’dan gelen öğrencilere eğitim vermektedir.
 
Bu deneyimlerle ve zengin ders dışı faaliyetlerle öğrencilerimiz, global dünyanın gereksinimlerine uygun olarak yetişmektedir. En önemli hedefimiz; bilgiye ulaşmayı bilen, sorunlara pratik veya kalıcı çözümler üreten, çalışma disiplinine sahip, ekip çalışmasında yer alabilen bireyler yetiştirmektir. Bunu yaparken sizlerin yaratıcı, yeniliğe açık, genç ve dinamik zihinlerinize güvenimiz sonsuzdur. Mezunlarımızın başarıları ise doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir.
 
Siz sevgili öğrencilerle birlikte, ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz.
 
Prof. Dr. Cevat GERNİ
Dekan