Yükleniyor..

 HUKUK FAKÜLTESİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinin amacı, çağdaş hukuk eğitimi ilkeleri çerçevesinde, ders program ve içerikleri sürekli geliştirilerek ve zorunlu ve seçmeli dersler şeklindeki ayırımla teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitim, düzenli olarak ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans ve paneller gibi ders dışı bilimsel çalışmalarla da desteklenerek, yurtiçinde veya yurtdışında çok çeşitli çalışma alanlarında görevler üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir. 

Derslerdeki uygulama saatlerinde, öğrenciler edinmiş oldukları teorik bilgileri hukuki sorunları çözmekte nasıl kullanabileceklerini (case method) öğreneceklerdir. Öğrencilerimize geniş ölçüde uygulama olanağı sağlanacaktır. Böylece, avukatlık ya da yargıçlık gibi mesleklere girmek isteyen mezunlarımızın mezun olduklarında doğru meslek tercihinde bulunmaları ve seçtikleri mesleğe kolaylıkla uyum sağlamaları mümkün olacaktır. 

Seçimlik hukuk derslerimiz; Hukuk Dili, Demokrasi Teorisi, Çevre Hukuku, Trafik Hukuku, Spor Hukuku, Tüketici Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, Türk Demokrasi Tarihi, Uluslararası Deniz Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Teori ve Uygulamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avukatlık Hukuku, Anayasa Yargısı, Hukuk Metodolojisi, Kriminoloji, İhale Hukuku, İmar Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Örgütler Hukuku, Rekabet Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Sağlık Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku’dur.

Böylece öğrencilerimiz, lisans öğrenimleri sırasında anabilim dallarındaki ortak eğitimin yanı sıra kamu ve özel hukuk alanındaki çeşitli bilim dallarında yönelmek istedikleri branşa göre ders seçebileceklerdir.

Prof. Dr. Hamide ZAFER
Dekan