Yükleniyor..
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
Fen-Edebiyat Fakültesi birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan iki görevi birlikte yerine getirir. Bir yandan Fakültenin lisans derecesi veren dört bölümü olan, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İletişim Bilimleri ve  Matematik Bölümleri, öğrencilerine kapsamlı ve nitelikli lisans programları sunarken, diğer yandan Matematik Bölümü ile Fizik, İnsan ve Toplum Bilimleri ve Kimya Birimleri üniversitenin tüm lisans öğrencilerine çeşitli düzeylerde matematik, fizik, kimya, kültür, sanat ve sosyal bilimler alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler açarlar.
 
Geniş bir yelpaze oluşturan zorunlu ve seçmeli derslerin amacı hem üniversitenin değişik bölümlerindeki öğrencilerin mesleki bilgilerini güçlendirmek, hem de Doğuş öğrencilerinin tümünü değişik toplumsal ve tarihsel sorunlarla, sanat ve düşünce biçimleriyle ve farklı yaşam şekilleriyle tanıştırarak onların dünyaya yaklaşımlarını daha anlamlı ve çağdaş kılmaktır.
 
Bölümlerimizin lisans programları ise öğrencilerimizin, uzmanlık için gerekli mesleki bilgileri kazanmalarını, sürekli değişen ve gelişen teknolojiyi izleyebilmelerini, yaşam boyu eğitimi kendilerine amaç edinmelerini ve istedikleri zaman istedikleri bilgiye ulaşabilecek bir birikime sahip olmalarını sağlayacak biçimde planlanmıştır.
 
Prof. Dr. Mahir HASANSOY
Dekan